Siste arbeider

Circus animerer studentene

Circus Reklamebyrå for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Taushet tar liv

Fantefilm for Krisesentersekreteriatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

NM i lunsj

TRY for Helsedirektoratet, opplysningskontorene og Sjømatrådet