For alt vi har. Og alt vi er

Arbeid av Ernö

Ernö er klar med ny omdømmekampanje for Forsvaret.

Bakgrunnen for Forsvarets omdømmekampanje er mangel på helhetlig forståelse for hvilken rolle Forsvaret spiller i samfunnet. Når kunnskapen om Forsvaret er lav, øker også likegyldigheten. I dag forbinder mange Forsvaret med deltakelse i internasjonale operasjoner som for eksempel Afghanistan, men Forsvaret er også et vern av våre viktigste verdier: Våre barn, vår natur, våre rettigheter, likeverd, demokrati, ytringsfrihet og alt som betyr noe for oss. Kampanjen skal sette Forsvaret i nytt lys, og den skal gjøre oss nordmenn mer bevisste på hvorfor vi har et forsvar.

Kampanjen består av seks annonser. 

Involverte hos Forsvarets Mediesenter:
Underdirektør/sjef Forsvarets mediesenter Tom Ovind
Orlogskaptein/avdelingsleder avd for
markedskommunikasjon Michael Bruteig
Fung avdelingsleder avd PR- og
Informasjonsavd Ole Angell
Nettredaktør forsvaret.no Marthe Berge
Fung avdleder Multimedia Peder Aaserud Eikeland
Kaptein/markedsfører Kristian Bakke Haugen
Kaptein/markedsfører Kim A. Gulbrandsen

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.