LOfavør

Arbeid av Supertanker

LO er en institusjon i det norske samfunn

LO er en institusjon i det norske samfunn. I over 100 år har de jobbet med å sikre oss rettigheter på arbeidsplassen og beskyttet norske arbeidere. Brief: Reposisjonere og videreutvikle LO’s eget fordelskonsept, LOfavør. Fordelskonseptet hadde ligget stille i mange år, og manglet en tydelig strategi. Vi mente det var viktig og naturlig å trekke veksler på arbeidet LO gjør i arbeidslivet. Grunnideen ble at LO favør skulle stå for trygghet i privatlivet, på samme måte som LO stod for trygghet på arbeidsplassen. Og med kraften av 900 000 medlemmer skulle LOfavør forhandle frem gunstige avtaler som ga medlemmene trygge fordeler i privatlivet. Dette ble også grunnlaget for lanseringskampanjen som er utviklet i samarbeid med SMFB; fordelene ved å være mange er mange. Lanseringskampanjen fikk som oppgave å gjøre LOfavør kjent, og å skape interesse blant medlemmene.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.