LOfavør forsikring

Arbeid av Supertanker

LO er en institusjon i det norske samfunn

LO er en institusjon i det norske samfunn. I over 100 år har de jobbet med å sikre oss rettigheter på arbeidsplassen og beskyttet norske arbeidere. Vår jobb har vært å reposisjonere og videreutvikle LO’s eget fordelskonsept, LOfavør. Fordelskonseptet hadde ligget stille i mange år, og manglet en tydelig strategi. Vi mente det var viktig og naturlig å trekke veksler på arbeidet LO gjør i arbeidslivet. Grunnideen ble at LO favør skulle stå for trygghet i privatlivet, på samme måte som LO stod for trygghet på arbeidsplassen. Og med kraften av 900 000 medlemmer skulle LOfavør forhandle frem gunstige avtaler som ga medlemmene trygge fordeler i privatlivet. Forsikringskampanjen var første "bevis" etter profilkampanjen som lanserte LOfavør, med budskapet ”fordelen ved å være mange er mange. Grunnidéen tok igjen tak i medlemsmassen og styrken ved å være mange. Med 900 000 medlemmer skjer det mye utenom det vanlige. I samarbeid med SpareBank 1 lanserte vi derfor forsikringer som ga medlemmene bedre dekning en normalt. Budskapet ble "Med 900 000 medlemmer må vi tenke på det meste", som også dramatiseringene spiller på.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.