Småskadeklinikken

Arbeid av Supertanker

Etter å ha ligget stille i mange år, trengte Norgesplaster fornyelse

Etter å ha ligget stille i mange år, trengte Norgesplaster fornyelse. Briefen var å reposisjonere plasterprodusenten og skape nytt liv i plasterhyllen på apotek. For å få oppmerksomhet og interesse ville vi utvikle et konsept som var involverende og kunne leve over tid. Vi skapte småskadeklinikken og gikk ut med budskapet "vi kaller en skade en skade". Første kampanjen var rettet direkte mot apotekansatte. Vi utviklet en kampanjeside hvor vi presenterte klinikken og satt fokus på at småskader også er et fagfelt. På siden kunne man delta i en konkurranse om småskadebehandling og apotekerne kunne bli autoriserte småskadebehandlere. Alle apotekene fikk også promo plakater og en DM "Fredriks perm" hvor apotekansatte kunne lese om sårbehandling og hvilke plaster som passet til ulike småskader. Vi klistrer plaster på hvert produktark hvor man kunne kjenne på plasterkvalitet og struktur.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.