Mor om 11 ting

Arbeid av Fasett

Som en videreføring/del av HMS-kampanjen "Hilsen Mor" til BIS Industrier ble "Mor om 11 ting" sendt ut til nærmere 2500 medarbeidere – i hele industriselskapet

Som en videreføring/del av HMS-kampanjen "Hilsen Mor" til BIS Industrier ble "Mor om 11 ting" sendt ut til nærmere 2500 medarbeidere – i hele industriselskapet. Temaet er det psykososiale arbeidsmiljøet og stressmestring - der Mor velger å fortelle og gi råd om dette på sin unike måte, slik hun har gjort det i hele "Hilsen Mor"-kampanjen: annerledes, engasjerende og personlig. To ord om HMS: Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte. BIS Industrier driver med overflatebehandling, stillasbygging og isolering på store industribyggeplasser. Skjer det ulykker og skader – uansett størrelse – kan det få svært alvorlige konsekvenser.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.