Nei er nei!

Arbeid av TRY og TRY Apt

Amnesty International oppfordrer norske myndigheter om å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett.

Norsk lov definerer fremdeles voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, ikke ved manglende samtykke.

Senest i februar 2012 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett. Norsk lov definerer fremdeles voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, ikke ved manglende samtykke.

Grovt brudd.
Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme selv over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er et alvorlig og grovt brudd på denne retten. Amnesty International har gjennom flere år oppfordret norske myndigheter til å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett. Det vil gi et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt, og vil samtidig bidra til å sikre kvinner i Norge en bedre rettstrygghet.

Try/Apt og One Big Happy Family har ønsket å hjelpe Amnesty å sette dette alvorlige tema på agendaen. De har laget en interaktiv film som stiller det avgjørende spørsmålet. Er dette en voldtekt?

Se filmen og døm selv her: http://neiernei.amnesty.no

Dugnadsprosjekt. Prosjektet har vært en stor dugnad hvor mange har stilt velvillig opp uten honorar. Så mange at vi ikke fikk plass til alle i «Involverte»-feltet i øverste del av artikkelen.

De som var med på prosjektet:
Try/Apt: Lars Joacim Grimstad, Egil Pay, Sara Hødnebø, Caroline Ekrem, Rikke Sofie Jacobsen, Lars Mitlid, Marte Heiersted, Anders Holm, Sebastian Prestø, Fred Kihle, Linda Tillier, Thomas Sømoen, Jan Kristian Haavi

One Big Happy Family m/stab: Hans Petter Moland, Mone Mikkelsen, Helene Hovda Lunde, Cecilie Tidemann, Madicken Langvad,, Binne Thoresen, Askild Vik Edvardsen, Tordis Bersås, Torfinn Sannerud, Erling Andersen, Thor Erik Løkken, Chris Karlstad, Ad Stoop, Christine Bosenski, Alex Lopez, Madelene Almstedt, Irene Skar, Helene, Louise Kjær, Mikkel Gulliksen, Svein Olav Gjone, Gorm Fegstad, Jens Christian Fodstad, Henerikke Mørch og Patrik Adrén

Skuespillere: Kim Krohn Berle og Sara Moland

En stor takk også til Cannibal Casting, Storyline Studios, Dagslys, Megaphon, Fragments, Ugress

Amnesty: Camilla Skare, Patricia M. Kaatee, Jørgen Lindbäck-Larsen, Lene Christensen, Ingvild Lyberg og Kristina Høyer

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.