Illustrert oljehistorie

Arbeid av Melvær&Co

Melvær & Lien i Stavanger står bak to nye filmer for statens eget oljeselskap, Petoro.

Målet var å skape forståelse for økte investeringer på de gamle olje- og gassfeltene, før det er for sent. For å oppnå dette måtte syvende far i huset og utdannet reklametegner Ståle Melvær finne fram de 777 tusjene igjen.

Utfordringen var denne: Petoro er statens eget oljeselskap. Selskapet forvalter statens eierinteresser på en rekke felt på norsk sokke, og har i motsetning til de fleste andre selskap kun fokus på Norge. På norsk sokkel inneholder de gamle, såkalt modne olje- og gassfeltene fremdeles store ressurser. Men for å hente ut disse verdiene, må det investeres mer. Og det raskt. Venter vi for lenge, vil feltene ikke ha økonomisk ryggrad til å bære investeringene.

Løsning M&L landet på forklarer Melvær slik. : – Vi lagde en animasjonsfilm, en såkalt fast-draw fil, som på en enkel og illustrativ måte forklarer hvor mye vi kan tjene på å investere nå, og hvorfor det haster. Tegningene og filmproduksjonen ble utført inhouse, forteller Andreas Melvær.

Du kan også se filmene på Vimeo: Film 1 og film 2.

Musikk: Sweet Music
Studio: Bitmap

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.