The power of kildesortering

Arbeid av Per Høj

Saatchi & Saatchi setter inn et ekstra gir i neste fase av kampanjen for å få oslofolk til å kildesortere. Kunden er Oslo kommune, Renovasjonsetaten.

Til nå har kjennskap til det nye kildesorteringssystemet, informasjon og opplæring vært nødvendig og dermed hovedvekten av kommunikasjonen rundt kildesortering i Oslo. Nå som hele byen er har fått en innføring, er det på tide med litt mer fokus på effekter og motivasjon. Den nye kampanjen består primært av utendørsreklame, annonser og DM til alle husstander i Oslo.

Kjærkommen oppgave. – Vi har helt siden starten på utvidet kildesortering forsøkt å holde kommunikasjonen enkel og positiv. Noe som til tider har vært en utfordring med et stort informasjonsbehov og regler som må ut til folk for at systemet skal fungere. Det var derfor en kjærkommen oppgave, at vi nå skulle snakke litt mer om fordelene og gevinstene. Selvfølgelig på en måte som fortsatt rimer med det oslofolk har sett fra Renovasjonsetaten tidligere, sier kreativ leder i Saatchi & Saatchi, Øyvind Waage

– Nå har vi klart å eksemplifisere gevinster ved kildesortering på en relevant og forhåpningsvis motiverende måte. Vi er veldig fornøyde og håper at oslofolk blir enda flinkere på kildesortering. Det er jo snakk om ressursutnyttelse og mindre utslipp. Det både trenger og fortjener byen vår, sier kommunikasjonsrådgiver Tuva Otterlei Blikom.

Team:
Kreatører: Veronika Skjold Jevne, Snorre Martinsen og Øyvind Waage
Prosjektleder: Gry Bækkelund
Rådgiver: Jon Fredrik Sandengen
Planner: Patrik Bergfjord
Ansvarlig hos kunde: Tuva Otterlei Blikom, Dorthe Moe Lianes og Elisabeth Marie Vollan
Foto: Margrethe Myhrer
Etterarbeid: Jørgen Ødegaarden og Joe Langdon

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.