Se Avinors nye logo

Arbeid av Snøhetta Design

Snøhetta Design har i over et år arbeidet med utviklingen en ny visuell identitet for Norges største eier av flyplasser.

Identitetsarbeidet har inkludert en transdisiplinær prosess hvor omtrent alle fagfeltene i Snøhetta har vært involvert. 

– Vi har hatt engasjerte medarbeidere innen grafisk design, motion graphics, interiør design, arkitektur, interaktiv design og tjenestedesign som alle har jobbet med vårt konseptuelle utgangspunkt, «Forbindelser», forteller byrået.

I prosessen frem mot et endelige design har Snøhetta og Avinor jobbet tett over tid. 

– Det har gitt oss nyttig innsikt i organisasjonens arbeidsoppgaver og et viktig samfunnsoppdrag. Gjennom en kollektiv tilnærming har vi forsøkt å skape et bredt engasjement og lyttet til viktige innspill fra organisasjonens mange dyktige medarbeidere. Vi har besøkt lufthavner over det ganske land, og fanget opp både naturlig skepsis og støtteerklæringer. Summert opp gjør det oss trygge på at vi har skapt en visuell identitet for Avinor som vil befeste Avinor sin posisjon innen luftfart, og inspirere ansatte i utviklingen av  organisasjonens tjenester. 

Fikk fram det beste

– Det ble en meget god prosesss hvor samarbeidet utløste energi og kreativitet. Snøhetta fanget fort opp hvor viktig Avinor er for samfunnet. Snøhetta fikk frem det beste i alle oss slik at selve prosessen med visuell identitet forsterket fokus og vilje til endring i strategiplanen. Resultatet er meget tilfredsstillende, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

– Den nye visuelle identiteten er solid fundamentert i samfunnsoppdraget, og er en intuitiv fortelling om av hvilken oppgave Avinor er valgt til å gjøre. Samtidig understreker den nye logoen et sterke samhold mellom organisasjonens enheter, og øker med det verdien av det nettverket som 46 lufthavner og tre kontrollsentre utgjør, fortsetter byrået.

– En helt sentral dimensjon i strategiprosessen er å utvikle et mer effektivt, helhetlig og samlet konsern som fremstår med ett ansikt mot kunden. Det er derfor utarbeidet en felles visjon, ett sett av adferdsverdier og ett visuelt uttrykk, avslutter Snøhetta.

Den visuelle identiteten er lansert internt og på digitale medier i Avinor. 


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.