Forsvaret lanserer nye nettsider

Arbeid av HyperRedink og Forsvarets Mediesenter

Forsvaret.no er nå lansert med ny visuell profil, på ny teknisk plattform og er spesielt tilpasset mobil og nettbrett.

Forsvaret har gjennom de siste årene bemerket seg gjennom prisvinnende arbeid innen kommunikasjon, rekruttering og omdømme. Som et ledd i dette arbeidet begynte Forsvaret i 2013 den omfattende jobben med å oppdatere sin viktigste kommunikasjonskanal, forsvaret.no. Bakgrunnen for de nye nettsidene var en kombinasjon av utdatert teknisk plattform, økt mobilbruk, integrasjon med sosiale medier, samt bedre kommunikasjonsmuligheter og oppdatert visuell identitet. 

Bakgrunnen for nye nettsider var en kombinasjon av utdatert teknisk plattform, økt mobilbruk, integrasjon med sosiale medier, samt bedre kommunikasjonsmuligheter og oppdatert visuell identitet.

– Forsvaret er avhengig av tillit i den norske befolkningen, og tillit skapes gjennom kunnskap. Når stadig færre er inne til førstegangstjeneste, blir det desto viktigere for Forsvaret å knytte nærhet til befolkingen på andre måter. De nye nettsidene spiller en svært viktig rolle i denne sammenheng, sier sjef ved Forsvarets mediesenter, Tom Oscar Ovind (til høyre på bildet under).

Hege Dyrhaug Moe, Lars-Petter Windelstad Kjos og Tom Oscar Ovind. Foto: Hyper

Høye ambisjoner

Forsvaret har et viktig samfunnsoppdrag, og informasjonsbehovet knyttet til Forsvaret er stort. De gamle nettsidene hadde på fire år økt antallet besøkende med 100 prosent, og i 2014 besøkte i snitt 75 000 personer forsvaret.no hver uke. Bare på det siste året har antallet mobil og nettbrett-brukere mer enn doblet seg, og sidene var lite tilpasset dette. 

– Vi ønsket å utfordre oss selv og hadde høye ambisjoner. Etter en omfattende analyse og gjennomført brukertesting av de gamle sidene, så vi at vi hadde en stor utfordring i å utvikle et helt nytt menysystem. Vi måtte utvikle nye navigasjonsprinsipper samtidig som vi hadde behov for stor fleksibilitet i designet. Nettsiden er bygget opp med emneknagger og moduler som dynamisk henter opp innholdet. Det betyr at vi måtte tenke på en helt ny måte, og omfanget på designjobben var omfattende, uttaler kreativ leder i Hyper og ansvarlig rådgiver Lars-Petter Windelstad Kjos (i midten på bildet).

Doblet besøk første uka

De nye nettsidene holder gjennomgående høyt nivå på innhold med omfattende bruk av bilder og videoer som retter seg mot flere ulike målgrupper. Her skal man både rekruttere til utdanning og stillinger, informere om lovpålagt verneplikt, og gi oppdatert og aktuell faktainformasjon til journalister og til befolkningen ellers. Til sammen er det rundt 1000 sider på nettstedet som nå ble lansert. 

– Sidene skal både rekruttere til utdanning og stillinger, informere om lovpålagt verneplikt, og gi oppdatert og aktuell faktainformasjon til journalister og til befolkningen ellers. Én uke etter lansering kan vi konstatere at vi har passert 150 000 besøkende, noe vi er kjempefornøyde med, forteller nettredaktør i Forsvaret, Hege Dyrhaug Moe (til venstre på bildet) som sammen med Hedda Skårbekk har vært Forsvarets prosjektleder i utviklingsarbeidet. 

Nye forsvaret.no ble lansert mandag 12. januar. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Hyper og Forsvarets Mediesenter, i tett samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon (IKT-kapasiteter) og Bouvet som har stått for teknisk implementering og Evry med ansvar for drift og hosting.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.