Ny utgave av Udir-magasinet

Arbeid av Dinamo

17.000 eksemplarer av Udir-magasinet er på vei ut til alle landets skoler og skoleeiere.

– Vi er stolte av at vi nok en gang har fått til et magasin av høy kvalitet, som vil være til inspirasjon for leserne. Vi har allerede fått svært god respons på magasinet, både gjennom direkte tilbakemeldinger og via det store besøkstallet på den digitale versjonen, det sier redaktør Tove Margrethe Thommesen, som jobber i avdeling for skoleutvikling i Utdanningsdirektoratet.

I 2013 vant Dinamo oppdraget fra Utdanningsdirektoratet om å lage magasin for å få flere lærere og rektorer til å søke om videreutdanning. Magasinet var en del av myndighetens satsing på økt kompetanse og kvalitet i skole- og barnehagesektoren. 

Da det første magasinet kom ut i fjor ble det for første gang også laget en egen, responsiv nettside som speiler innholdet, og det ble aktivt spredt via eide, fortjente og betalte digitale flater. Dermed ble også rekkevidden, nedslagsfeltet og levetiden for publikasjonen økt dramatisk. Magasinet fikk svært gode tilbakemeldinger, og resultatene var svært gode med 75 prosent flere som søkte på videreutdanning for lærere i 2014 enn året før. Utdanningsdirektoratet mente at Udir-magasinet, sammen med bedre finansieringsordninger og sterkt politisk fokus, bidro til økningen.

Nå er altså en splitter ny utgave av Udir-magasinet i 17.000 eksemplarer på vei ut til alle landets skoler og kommuner, med mål om å inspirere flere lærere og rektorer til å søke om videreutdanning. 

– Magasinet presenterer de nasjonale videreutdanningstilbudene for lærere og skoleledere, i tillegg til at vi også løfter ulike prosjekter og satsingsområder som bidrar til å øke kvaliteten i skolen. Magasinet inneholder reportasjer fra store deler av landet, og viser eksempler på godt arbeid med skoleutvikling, avslutter Thommesen.

Her kan du lese den digitale versjonen av Udir-magasinet.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.