#Gfaktor økte salget

Arbeid av HyperRedink

Ny mobilapp for ansatte økte salget betydelig hos G-sport og G-MAX.

Retailbransjen bruker store summer på hyppige reklamekampanjer med gode tilbud som skal få kundene inn i butikken. De ansatte er den viktigste ressursen og kundene den øverste sjefen. Det er i møtet mellom den ansatte og kunden at slaget virkelig står. G-Sport/G-MAX i Gresvig ønsket å få mer ut av hver investerte annonsekrone. Derfor utviklet Hyper #Gfaktor for dem.

Målsetting med #Gfaktor

  1. Effektivisere formidlingen av kampanjemateriell til alle selgere
  2. Styrke kampanjekunnskapen 
  3. Bedre gjennomføringsevnen til den enkelte selger for å bidra til økt salg

Resultater 

Kampanjeklar ble lansert i slutten av november 2014 og er en del av selgernes "hverdagsverktøy". Fra lanseringen i uke 48 og frem til midten av februar 2015 har Gresvig opplevd en markant økning i salg:

  • antall solgte mersalgsvarer økte med 172%
  • antall anbefalte varer økte med 96%
  • antall erstatningsvarer økte med 88%

HR-direktør Kjersti S.Johansen sier følgende om målsettingen og resultatet for #Gfaktor:

«Å legge til rette for at hver enkelt av våre selgere kan virkeliggjøre merkevareløftene er noe av det viktigste vi gjør som kjede. Med #Gfaktor når vi ut til hver og en på en enkel og engasjerende måte, og gir dem den innsikten de trenger for å kunne levere gode opplevelser for kunden. 

Hyper har hjulpet oss med dette, og sammen med våre butikksjefer og selgere har vi utviklet kanskje norsk retails råeste plattform for kommunikasjon, kultur, trening og gjennomføring – en plattform som allerede har gitt oss imponerende resultater i form av økt salg»

Strategi

Gresvig har til sammen rundt 250 butikker med mer enn 3500 ansatte. Å nå effektiv ut med kampanjeinformasjon fra kjedekontoret og helt ut til hver ansatt - fra butikksjefer til lørdagshjelpen - er en stor utfordring i alle kjeder. En ting er å nå ut, men å forsikre seg om at informasjonen faktisk blir lest og budskapet mottatt er en annen og kanskje større utfordring. For å nå målsettingene ble det derfor svært viktig å lage en løsning med fokus på tilgjengelighet. #Gfaktor er derfor tilrettelagt for både desktop og nettbrett i tillegg til mobil.

#Gfaktor strukturerer kampanjeinformasjon gjennom modulen «Kampanjeklar» som prioriterer og løfter frem de viktigste salgsvarene samt tilhørende støtteprodukter. Her vil også selgerne finne alt markedsmateriell samlet på ett sted. I «Kampanjeklar» oppdaterer selgerne seg på DM’er, reklamefilmer og annet materiell tilknyttet kampanjen. Hele løsningen er bygget opp rundt masterdataene på hver ansatt. Dette gjør at kun ansatte som er registrert har tilgang til løsningen og at de alle automatisk får tilgang til #Gfaktor. Et eget grensesnitt for butikksjefer og regionssjefer muliggjør enkel oppfølging av hver ansatt, hver butikk og hver region. 

Løsningsbeskrivelse

#Gfaktor er en mobilløsning som gir alle ansatte i kjeden en felles plattform der de kan kommunisere med hverandre og dele beste praksis på tvers av butikkene.  Her gjennomføre de ansatte trening og hver og en selger får en unik prepping på hver eneste reklamekampanje gjennom modulen «Kampanjeklar». Mobilløsningen er bygget rundt gamification som motiverer og skaper engasjement for bruk.

Modulen «Kampanjeklar» består av «Kampanjeklar Selger» og «Kampanjeklar Butikk», og skal gjøre både butikkselgerne og butikken kampanjeklar.

Kampanjeklar selger

Her får alle ansatte full oversikt over ukens viktigste kampanjeprodukter, med produktinformasjon og gode salgsargumenter. Til hvert kampanjeprodukt vises også gode erstatningsprodukter, anbefalte oppsalgsprodukter og relaterte mersalgsprodukter.

Kampanjeklar butikk

Her vises de samme produktene, men med informasjon om hvordan de skal eksponeres i butikken. På denne måten kan alle selgerne bidra til å gjøre butikken kampanjeklar, noe som igjen vil øke mekanisk salg. I tillegg finnes et 3-dagers værvarsel som tipser om hvilke produkter som kan trekkes frem basert på været.

Selgerne bekrefter gjennomføringen av hver modul underveis, inntil de har fullført både «Kampanjeklar Selger» og «Kampanjeklar Butikk» – først da registreres de som kampanjeklare. Dette gjør det enkelt for butikksjefen å følge opp sine selgere og sørge for at alle er klare til kampanjestart. Når alle er klare melder butikksjefen sin butikk kampanjeklar.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.