«Arkitekturstriper»

Arbeid av Bielke&Yang

Med «Arkitekturstriper» ønsker Nasjonalmuseet å presentere en uvant form for arkitekturvisualisering. Bielke&Yang står bak den grafiske utformingen.

Tradisjonelle arkitekttegninger er velegnet for å kartlegge problemstillinger, visualisere løsninger eller gi presis informasjon om tekniske detaljer, målestokk og utforming, men er ofte krevende å tolke for folk flest. Mange arkitekter har derfor valgt å ta i bruk tegneserienes særpregede sammensmelting av tekst og bilder som et supplement til konvensjonelle visuelle representasjoner. Sjangerens typiske billedspråk, bruk av lydmalende ord, snakke- og tenkebobler og variasjonsmuligheter for ulike utsnitt og perspektiv brukes for å skape fortellinger om menneskets møte med arkitekturen. Kombinasjonen av tekst og bilder gir mulighet for å uttrykke et komplekst budskap på en lettfattelig og poengtert måte, innenfor et formspråk som er lett tilgjengelig for et bredt publikum.

Samarbeid på tvers av fagfelt

Utstillingen presenterer om lag 80 verk, de fleste er tegneserier skapt eller bestilt av arkitekter eller laget i samarbeid mellom arkitekter og tegneseriekunstnere. Flesteparten av verkene er innlånt til Nasjonalmuseet spesielt for denne utstillingen og gjenspeiler en stor geografisk og tidsmessig spredning. Et viktig utvalgskriterium har vært at tegneseriene består av flere ruter, som sammen forteller en historie.

– Vi jobbet tett med arkitekt Haakon Matre Aasarød og kurator Anne Marit Lunde, og designkonseptet er basert på de karakteristiske rutenettene som tegneserier er bygd opp av. På trykte og digitale flater ga vi rutene en illusjon av perspektiv og dybde, dette er implementert på bannere, plakater, bærenett, katalog og brosjyre. I utstillingen og på inngangsportalen er dette oversatt til faktiske rom, vinduer, dører og ganger som leder besøkende inn til en verden av tegneserier og arkitektur, forteller forteller Evan McGuinness, designer i Bielke&Yang.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.