Års- og samfunnsrapport for Norsk Tipping

Arbeid av Itera Gazette

Norsk Tipping lanserer detaljert samfunnsrapport etter rekordår.

Norsk Tipping lanserer en ny års- og samfunnsrapport. Selskapet har i tråd med regjeringens eierskapsmelding innført den detaljerte rapporteringsstandarden Global Report Initiative (GRI). Itera Gazette har bistått Norsk Tipping i arbeidet med rapporten.

Prosjektansvarlig i Norsk Tipping, Per Einar Karlsen, er godt fornøyd med hvordan den omfattende oppgaven er løst.

– Norsk Tipping skal gjennom sin års- og samfunnsrapport dokumentere hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag, som er å tilby spill som skaper spenning og underholdning innenfor ansvarlige rammer. Med den nye standarden rapporterer vi grundig på de vesentligste faktorene som påvirker vårt oppdrag. 

Overskuddet som Norsk Tipping leverer, fordeles i sin helhet til samfunnsnyttige formål. 2015 ble et rekordår, som ga 4,5 milliarder til gode formål. Rapporteringen i 2015 er kategorisert etter samfunnsoppdragets tre hovedområder; ansvarlig, attraktiv og overskudd til gode formål. Dette gjenspeiler rapportens oppbygning. 

Itera Gazette har sammen med Norsk Tippings team jobbet med den digitale rapporten siden begynnelsen av desember, og har sammen med DNV GL bistått med rådgivning innen GRI og integrert rapportering. Oppdraget omfatter også strukturering av rapporten, prosjektledelse, konsept- og innholdsutvikling, design, illustrasjon og publisering. 

– Et spennende og utfordrende oppdrag som setter standarden for offentlige virksomheters rapportering av sitt samfunnsoppdrag, sier rådgiver Christopher Hjort i Itera Gazette.

Du finner årsrapporten her.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.