Mer driv i næringslivet

Arbeid av Kitchen Reklamebyrå

Årets NæringsDriv-konferanse har fått ny identitet og en særegen typografi.

NæringsDriv er en årlig næringslivskonferanse i Trondheim og Ålesund, og arrangeres av SpareBank 1 SMN. Med utgangspunkt i grafer, former og andre elementer som er godt kjent for konferansens deltakere, har den nye typografien funnet sin form. Driv handler om å få noe til å bevege seg fremover og skape bevegelse. Dette var noe vi ønsket å speile i den nye identiteten.

– Vi har utviklet en unik typografi laget av grafiske former, inspirert av grafer og linjer ofte assosiert med finans og næringsliv. Individuelt uttrykker bokstavene bevegelse. Dekonstruert og tatt ifra hverandre kan formene settes sammen igjen for å danne maskinelle former og mønster, forteller senior designer Marianne Sæther.

NæringsDriv er et stort og viktig arrangement som trekker til seg viktige foredragsholdere og motivatorer. På årets liste finner vi blant annet Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF, Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest og Edvard Moser, hjerneforsker og Nobelprisvinner.

– For oss i SpareBank 1 SMN er NæringsDriv et viktig instrument for å være proaktive og stimulerende for et næringsliv som opplever store svingninger, forteller markedssjef Hilde Johnsen

– Med den nye profilen opplever vi at dette er gjennomgående helt fra deltakere og foredragsholder til typografien i invitasjonene.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.