Snusing under graviditet er farlig for fosteret

Arbeid av Per Høj

Helsedirektoratet advarer mot at så mange unge jenter snuser, da det kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som informerer om at snusing under graviditet er farlig for fosteret. Mange kjenner ikke til denne helserisikoen, og alvorligheten i budskapet er årsaken til at direktoratet har valgt å bruke sterke virkemidler i denne kampanjen. Kampanjen ble lansert med et fagseminar 26. mai der den nyeste forskningen fra Sverige ble presentert. Det er godt dokumentert at snusing under graviditeten øker risikoen for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel.

Unge kvinner er blant de vanskeligste målgruppene å nå igjennom til fordi de eksponeres for mer kommunikasjon enn de fleste. Kampanjens virkemidler er sterke og har som ventet skapt debatt. Det er aldri enkelt å kommunisere helseråd når temaet er så alvorlig som dødfødsler og fosterskader. Helsedirektoratet ønsker derfor å advare tydelig og konkret om den helserisikoen snusing innebærer for fosteret, slik at flest mulig kan forsøke å slutte før de blir gravide, og dermed redusere risikoen for flere uønskede svangerskapsutfall. 

Kampanjen består av en reklamefilm i en kort og en lang versjon. I tillegg er det produsert materiell til Facebook, Instagram og infoskjermer på legekontor samt annonser til helsepersonell.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.