Tryggere å spille hos Norsk Tipping

Arbeid av TRY

Norsk Tipping har innført en totalgrense for hvor mye man kan spille for i løpet av en måned. Sentralt i kommunikasjonen er en animasjonsfilm.

Norsk Tipping vil at det skal være gøy å spille hos dem. Samtidig vet man at for enkelte så kan for mye spilling bli et problem. Den norske spilltilbyderen har nylig innført et øvre tak for alle spill på 20.000 kroner per måned. 

– Norsk Tipping har et viktig samfunnsoppdrag. Med totalgrensen gjør vi det enklere for å våre spillere å ha oversikt og kontroll over hvor mye penger de faktisk bruker, sier kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Anne Marit Sletten.

Hun forteller at det er essensielt for Norsk Tipping å kommunisere så direkte som mulig med sine kunder i et slikt type prosjekt, ved å bruke effektive virkemidler. 

– For oss er det viktig å samarbeide med et byrå som tenker sjangerløst, slik TRY gjør. I briefen ba vi dem om å finne den beste løsningen, uavhengig av kanal. Denne gangen falt valget på å lage en animasjonsfilm for Facebook, som så distribueres mot definerte demografiske målgrupper. Vi er veldig fornøyde med filmen og hvordan den har blitt tatt imot, sier Sletten.

Rådgiver Sindre Beyer i TRY reklamebyrå beskriver samarbeidet med Norsk Tipping som både spennende og verdifullt. 

– Norsk Tipping har en unik posisjon i Norge. Selskapet klarer å kombinere spill og glede med å utvise en stor grad av samfunnsansvar, noe innføringen av totalgrensen illustrerer på en treffende måte. 

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.