Sykepleierforbundet fikk endelig svar

Arbeid av Kikkut

Det var tyst rundt de politiske partienes standpunkt til de forestlåtte endringene i arbeidsmiljøloven, inntil en Facebook-kampanje tok av.

I januar 2016 la det regjeringsutnevnte Arbeidstidsutvalget fram en innstilling der de foreslo betydelige innskrenkninger i arbeidsmiljøloven. Ett og et halvt år senere var det fortsatt uklart hvordan de ulike partiene stilte seg til forslaget. 

Innstillingen fra Arbeidstidsutvalget går ut på å fjerne avtaleretten på arbeidsplaner for turnusarbeidere. Norsk Sykepleierforbund på sin side kjemper for arbeidstakernes rett til innflytelse over egen arbeidstid og mener innstillingen må skrinlegges, da avtalerett på turnusplaner bidrar til å redusere helsebelastningene ved turnusarbeid.

I forbindelse med det kommende stortingsvalget produserte Kikkut en kampanje for NSF med mål om å få politikerne til å bryte tausheten. Kampanjen oppfordret NSFs forbunds- og meningsfeller til ikke å bestemme seg for hva de skulle stemme ved valget før partiene hadde tatt stilling til endringsforslaget. Svarene lot ikke vente på seg, og med god drahjelp fra et av de eldste politiske virkemidlene i boka kom de første svarene i løpet av to timer etter kampanjelansering, og på under en uke hadde samtlige partier tatt stilling til forslaget.

Svarene finner du på sykepleierløftet.no/avtalerett.

De politiske karikaturene er tegnet av Egil Nyhus på ideer fra Kikkut.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.