Melk.no slår et slag for kveldsmaten og kveldspraten

Arbeid av Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese har jobbet ut en kampanje for Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) med fokus på kveldsmat.

Melk.no ønsker å slå et slag for kveldsmaten som det glemte måltidet og har utviklet to kampanjefilmer i samarbeid med Fantefilm.

– Vi er stolte over å ha jobbet ut et stødig konsept for Melk.no. De fleste har positive assosiasjoner til kveldsmat, men det har blitt et glemt måltid. Denne kampanjen viser at kveldsmaten ikke bare er et sunt og godt måltid, det er også en fin måte å avslutte en hektisk hverdag, enten det er med familien eller en god venn. Både kunden og vi er fornøyde med resultatet og er spente på responsen fra publikum, sier Vibeke Hauge i Geelmuyden Kiese.

I tillegg til det visuelle inkluderer kampanjen en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Melk.no som viser at nordmenn spiser og prater mindre sammen. Hele seks av 10 savner å ha tid eller mulighet for den gode praten med venner og familie, og noe under halvparten spiser kveldsmat fem ganger i uken eller oftere. Mange mener videre at kveldsmaten er en god arena for å møtes. Derfor slår Melk.no et slag for kveldsmaten og fokuserer på dette glemte måltidet som en arena for å prate mer sammen.

Ta deg tid til både kveldsprat og kveldsmat

Mange nordmenn er fanget av tidsklemma gjennom et økt forbruk av sosiale medier og mange praktiske oppgaver som skal gjøres. I tillegg er vi mindre hjemme enn før. Når skal vi få tid til å ta en pust i hverdagen og prate sammen? En landsomfattende undersøkelse utført av Norstat i uke 34 og 35 på vegne av Melk.no viser en tydelig tendens til at vi savner å snakke mer sammen. Nesten 60 prosent av dem som har barn, kunne ønske de hadde mer tid til en god samtale med barna sine, og nesten halvparten av oss som har partnere skulle gjerne hatt mer tid til en god prat med partneren vår.

– Vi i Melk.no er opptatt av at folk skal ha god helse og et sunt og godt kosthold. Helse er mer enn mat, og måltidene er sosiale møtepunkter som gir ekstra påfyll i hverdagen. Kveldsmaten har hatt lite fokus, noe vi ønsker å gjøre noe med. Ved å slå et slag for kveldsmaten slår vi samtidig et slag for den gode praten med våre nærmeste, sier Ida Berg Hauge, direktør i Melk.no.

(U)sosiale medier

Mer enn halvparten av befolkningen har gode minner om kveldsmat fra de var små og er enige i at kveldsmat er en god avslutning på dagen. Likevel er det færre som spiser kveldsmat enn før, og vi bruker mye tid på sosiale medier. Hele 900.000 nordmenn mener selv de bruker for mye tid på Facebook og andre sosiale medier når de er hjemme. Flere enn 700.000 synes at dette går på bekostning av kontakt med andre, og mange er enige i at mobilbruk ofte er årsak til konflikt med de nærmeste. Samtidig oppgir mer enn hver tredje foreldre at de er åpne for at barna bruker mobil eller nettbrett under kveldsmaten.

Hvorfor snakker vi ikke mer sammen?

Det viser seg at både menn og kvinner klager på at de har for liten tid til de gode samtalene på grunn av praktiske oppgaver og jobb. Begge parter mener at det største hinderet er kvinnens bruk av tid til praktiske oppgaver i hjemmet (henholdsvis 53 prosent av kvinnene og 47 prosent av mennene trekker frem dette). Kvinnene mener at mennene er lite hjemme på grunn av jobb (46 prosent), mens menn bare delvis er enige i dette.

Skjerm tar tid

TV/TV-spill, samt internett og sosiale medier trekkes også frem som viktige grunner til at man ikke får pratet så godt sammen som man ønsker. Et interessant funn er at begge kjønn mener at den andres bruk av sosiale medier er et større hinder enn egen bruk av disse mediene.

To kampanjefilmer og annonsene går på lufta fra og med 28.09.17 og varer fram til 31.desember.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.