Et enkelt ønske

Arbeid av Babusjka

Med sin siste film ønsker CARE Norge å sette fokus på kjønnsdiskriminerende lover og konsekvensene det har for kvinners liv.

CARE er en global hjelpeorganisasjon som jobber særlig for kvinners rettigheter og bekjempelse av fattigdom gjennom å gi kvinner nye økonomiske muligheter. 

Med støtte fra Norad, ønsker CARE Norge med denne filmen og kampanjen å sette søkelys på konsekvensene av kjønnsdiskriminerende lover, både for enkeltmenneskers rettigheter og muligheter, men også for samfunnsutviklingen og mulighetene for å nå de globale bærekraftsmålene. 

I denne sammenhengen mener CARE at vold og trakassering av kvinner er et viktig tema. Dette handler kanskje mest om holdninger, men også om at lover i mange land ikke ivaretar kvinners rettigheter til beskyttelse og rettslig oppfølging.

– Vi er veldig glade over å ha kunnet jobbe med Babusjka og Torbjørn Harr for å lage denne filmen, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE Norge. 

«Hva om dette var din virkelighet?»

– Fra starten har alle involverte hatt et sterkt engasjement for filmens budskap og vi er veldig takknemlige for innsatsen til alle de dyktige folkene som var med å lage denne filmen. De har bidratt langt utover det vi kunne forventet med midlene vi hadde tilgjengelig. Det har vært spesielt inspirerende å jobbe med Thorbjørn Harr. Hans ideer til hvordan å formidle et budskap og hans evne til å omsette dette til bilder har gjort at vi sitter med et resultatet vi er veldig stolte av.

– At kvinner diskrimineres er ikke noe nytt, men at det eksisterer lover som forhindrer kvinner i å oppsøke og utøve de samme aktivitetene som menn, er noe mange ikke er klar over, sier produsent i Babujska, Tuva Dyrnes

– Ved å vise en ressurssterk, norsk kvinne i en diskriminerende og undertrykkende hverdag ønsker vi at seerne virkelig skal kjenne på og ta stilling til «hva om dette var din virkelighet?».

enkeltønske.no.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.