Gratulerer med dagen

Arbeid av Anorak

Vi ville sette svikten i asylsøkeres rettsikkerhet på dagsorden, nå ut til beslutningstakere på Stortinget og samle inn penger til NOAHs rettshjelpsarbeid.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) jobber for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet. NOAS tilbyr gratis rettshjelp til asylsøkere som har fått avslag på søknad om beskyttelse, for å sikre at det ikke gjøres feil i den norske asylforvaltningen.

I 2017 var norsk asylpolitikk blant de strengeste i Europa, og ble kritisert av FN for å bryte med flyktningkonvensjonen. I statsbudsjettet for 2018 foreslo Regjeringen å kutte 1,1 millioner i tilskudd til NOAS’ rettshjelpsarbeid. Kommunikasjonsoppgaven var å sette svikten i asylsøkeres rettssikkerhet på dagsorden, nå ut til beslutningstakere på Stortinget og samle inn penger til organisasjonens rettshjelpsarbeid.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.