Inviterer til grønn folkebevegelse

Arbeid av TRY

Næringslivet og miljøbevegelsen forener krefter og inviterer nordmenn til å signere personlige Parisavtaler.

Tre av Norges største selskaper, TINE, IKEA og Storebrand tar sammen med WWF Norge, Zero og Xynteo et krafttak for å få flere forbrukere til å ta mer bevisste klimavalg. Derfor har de lansert initiativet Min Parisavtale. Målet er å øke folks klimaengasjement og dermed utfordre selskaper til å levere grønnere varer og tjenester.

Ønsker engasjerte forbrukere
Ifølge administrerende direktør Clare Rodgers i IKEA Norge har forbrukerne mye makt. Ikke bare gjennom stemmeseddelen, men også gjennom varer og tjenester de kjøper eller leier. 

– Jo flere som tar gode klimavalg, jo mer utfordres næringslivet til å tilby grønnere varer og tjenester. Og vi vil utfordres!, sier Rodgers.

For å signere Min Parisavtale går du inn på minparisavtale.no og velger ett av ni klimaløfter, som «Når jeg sparer, skal jeg spare miljøet», eller «Jeg skal bruke mindre plast». Din personlige Parisavtale kan deles i sosiale medier for å få venner til å engasjere seg og ta mer bevisste klimavalg.

– Folk flest ønsker å gjøre en innsats for klimaet, men mange er usikre på hva de kan gjøre. Med Min Parisavtale forplikter du deg til å endre atferd på ett område. Det gjør det enklere å holde det ene løftet. Oppleves løftet som overkommelig, senkes også listen for å endre klimaatferd på andre områder, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Bedriftene forplikter seg


Samtidig som IKEA, Storebrand og TINE støtter opp om målet satt i Parisavtalen, å begrense global oppvarming til under to grader, forplikter selskapene seg til å holde fem konkrete klimaløfter hver, for å redusere eget klimautslipp. 

– Det er viktig for oss at vi følger opp dette initiativet gjennom endring av vår egen virksomhet. Alle må bidra om vi skal klare å nå målene satt i Paris for to år siden. Politikerne setter rammene, men næringslivet både kan og vil gå foran fordi vi har utslipp som må reduseres. Vi kan ikke oppfordre til å kjøpe og forbruke annerledes, hvis vi ikke selv tar tak, sier Hanne Refsholt, konsernsjef i TINE. 

Min Parisavtale støttes av WWF Verdens naturfond og miljøstiftelsen ZERO.

– Initiativet handler om å skape bevissthet rundt hverdagsvalgene, og senke barrieren for å gjøre noe. Vi håper Min Parisavtale vil synliggjøre et sterkt klimaengasjement som igjen legger press både på politikere og næringsliv om å gjøre det lettere for alle å ta grønne valg i hverdagen, sier konstituert generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

– Jeg tror folk ønsker å bidra til klimaløsninger, og jeg håper Min Parisavtale kan vise at dette ikke er så komplisert. Alle kan være med å gjøre en positiv forskjell, sier leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.