Espegard – hvordan verne om en sterk identitet?

Arbeid av Kreator

Mange forbinder Espegard med den ikoniske bålpannen. Men de er også et firma med et bredt og variert produktutvalg. Hvordan beholde en sterk identitet?

En strategisk varegruppeinndeling ble løsningen. Espegard har et meget bredt sortiment av varer for ulike kunde­grupper. Ved å skille produktene fra hverandre i ulike kategorier i markedsføringen, vil man legge grunnlaget for en langsiktig varemerkebygging. 

- Ved å bevisst dele inn produktene i ulike undergrupper, kommuniserer de mer spisset mot hver sin målgruppe. De ulike merkevarene får bygget sin individu­elle identitet som passer deres produkt­gruppe og målgruppe, og slik fester merkevaren seg bedre ved folks bevissthet. Kommunikasjonen blir tydeligere og mer presis. Sier strategisk og kreativ leder og rådgiver, Maria Jartman.

ORIGINAL er selve spydspissen til Espegard som merkevare. Her er tidløse og solide produkter som ved bevisst markedsføring skal bygge oppunder en ønsket livsstil hos forbrukeren. Slagordet «mer tid ute» forteller både om hvilke kvalitetene som ligger nedfelt i produktene, men også hvilken ønsket effekt man ønsker de skal ha på forbruker.

PROFF - Lang erfaring, omfattende testing av produkter og en egen lidenskap for vedhogst, gir Espegard spesielt god kompetanse på området. De kjenner skogen, utfordringene som følger med hogstarbeidet og er tett på hogst­mannen. Dette skal kommuniseres i ESPEGARD PROFF. Erfaring, kunnskap og kompetanse er ­nøkkelord her.


FRITID er et bredt spekter av kvalitetsprodukter som er med på å berike alles hverdag. Alt fra innovative ildsteder og kamadogrill, til støpejernsprodukter for spenstigere kokkelering. FRITID byr på mange overraskelser som legger til rette for en sosial og spennende hverdag ute i det fri.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.