Pasienter lider under sykepleiermangelen

Arbeid av Kikkut

Sykepleiermangelen i Norge har fryktelige konsekvenser, noe Kikkut belyser i den siste kampanjen fra Norsk Sykepleierforbund.

Feilmedisinering. Unødvendige pasientskader. Forverring i sykdom som kunne vært unngått og pasienter med psykiske problemer som ikke blir tilstrekkelig tatt vare på. 

Sykepleiermangelen i Norge har fryktelige konsekvenser, og det setter vi lys på i den siste kampanjen fra Norsk Sykepleierforbund. Lørdag 16. mars startet kampanjen «Mennesker er mer enn tall og statistikk». 

Statistikk viser at sykepleiermangelen i norske kommuner fører til svekket pasientsikkerhet. Norske kommuner er lovpålagt å gi kompetent pleie og omsorg til sine innbyggere, men mange ordførere forsømmer sitt ansvar for å gi alle av kommunens innbyggere forsvarlig helsehjelp. 

Vi vil menneskeliggjøre tallene og statistikken, og la folk bli kjent med pasienter og pårørende som har erfart konsekvensene av sykepleiermangelen. Se sykepleierløftet.no for historier om konsekvensene av sykepleiermangelen. 

Kampanjen går i radio, på nettbannere, i sosiale medier og på print.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.