Ensomhet er ikke alltid like synlig

Arbeid av Férdi Film

Ensomhet kan være mer enn å være alene, og er ikke noe som bare rammer eldre.

Hvert år retter Røde Kors fokus mot ensomhet i anledning den mørkeste tida på året.

– Vi kan alle bli flinkere til å se hverandre, spesielt innad i egne vennekretser. Ved å fokusere på de små øyeblikkene og nyansene i et blikk eller i en situasjon, forsøker vi gjennom denne filmen å vise hvordan man kan oppleve ting forskjellig, forteller regissør Mauritz Brekke Solberg i Férdi Film.

– Vi ønsket oss en kampanje som viser frem at ensomhet treffer bredt: Det er ikke noe som bare rammer eldre, men noe som rammer mange ulike aldersgrupper, sier Sol Sigurjonsdottir som er seniorrådgiver kommunikasjon i Røde Kors.

Ensomhet synes ikke alltid like godt, og ensomhet kan være mer enn å være alene. Vi ville at kampanjen skulle vise dette frem på en god måte. 

– Vi vet at jenter og kvinner ofte er mer åpne om ensomhet, og snakker gjerne mer om dette enn gutter og menn. Derfor synes vi det var fint å bruke en mannlig skuespiller som hovedperson, for å løfte frem at også flere gutter og menn kan og må snakke mer om ensomhet og vonde følelser, avslutter Brekke Solberg.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.