SnakkOmPsyken

Arbeid av S & B-N

På Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2019 lanserte Blå Kors Chat-senter tjenesten SnakkOmPsyken.no.

SnakkOmPsyken.no er et nasjonalt tilbud for barn og unge hvor de kan dele alt om sin psykiske helse. Alt er 100 % anonymt, gratis og de snakker med en trygg voksen (fagperson). Det nye tilbudet ble lansert i kjølvannet av SnakkOmMobbing.no, da rapporter viste at mange barn og unge som tok kontakt om mobbing, delte mye relatert til sin psykisk helse.

Med det nye chat-tjenesten ønsker Blå Kors forebygge og bidra til at færre barn utvikler tunge psykiske problemer. Det å snakke åpent om psyken er den beste medisinen. Chat-kanalen kan være en god start og en trygg arena for barn og unge for at de skal tørre å snakke med sine nærmeste om sin psyke. Mange unge vet heller ikke hva psykisk helse egentlig er, derfor ønsket vi å folkeliggjøre dette mer gjennom vår kampanje.

Innholdet i kampanjen inneholder tre  film-konsepter som skal løse ulike oppgaver.

Med konseptet «Mange snakker om ...», «Få snakker om psyken!» som rød tråd i kampanjen, er det kort vei for målgruppen å linke budskap til SnakkOmPsyken.no, uansett kanal og format. Vi ønsket også å inkludere en mer voksen målgruppe slik at de ble kjent med tjenesten, og kunne informere barn og unge i sitt nettverk. Det ble produsert 1 hovedfilm, 14 kortversjoner av denne hovedfilmen, 14 stuntreporter filmer og 14 chat-vert filmer, som ble tilpasset, spisset og kjørt i alle tenkelige formater på YouTube, Instagram, Facebook og Tik Tok.

Det ble også sendt ut en serie plakater til skoler i Norge. I tillegg holder Chat-sentere på med skoleturne dette halvåret, der de besøker 20 skoler i Agder med støtte av Folkehelsemidler. I samarbeid med rap-artisten GinoBless får ungdommene presentert viktigheten av å være åpne og snakke om det, når de strever med vanskelige følelser og tanker. Filmene og bildene fra kampanjen blir vist, og chat-tjenesten blir presentert. Giveaways som vannflasker med «Mange snakker om trening», «... få snakker om psyken!» har blitt  delt ut til noen av skolene.

Kampanjen, som startet i 2019 er enda aktiv, har skapt gode resultater.

S & B-N står bak strategi, konsept, profil, produksjon og utvikling av alt innhold til kampanjen.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.