Lyden av Rogaland: Ny profil gjenspeiler hele fylket

Arbeid av Melvær&Co

Reprofileringen av Rogaland fylkeskommune dro i land både gull og Grand Prix for Melvær&Co i siste utgave av Kreativt Forums Sterk Reklame i Stavanger.

Rogaland fylkeskommune ønsket at den nye profilen skulle gjenspeile hele fylket, fra land til by, fra Jærens rev til Prekestolen, skoler og gamlehjem. Den nye profilen er basert på lyden av Rogaland, og teamet har reist fylket på kryss og tvers med båndopptaker for å fange lyder. Vi tok opp alle mulige lyder – alt fra menneskesorlet i store folkemengder, vind, bølger, latter og så videre. Deretter ble lyden «transkribert» grafisk og gjort om til bærende elementer i den nye profilen. De grafiske elementene og «lydbiblioteket» er et dynamisk utgangspunkt som skal vokse i omfang og utvikles over tid, slik at identiteten kan utvikles i takt med at Rogaland og vi som bor her er i utvikling og endring. 

«Lyden av» er ikke bare grunnsteinen i profilen til fylket men fungerer også som kommuniksjonskonsept. For å promotere fylkets tilbud innen videregående opplæring laget vi kampanjen «Lyden av god opplæring». Kampanjen ble rullet ut på youtube, snapchat, kino og andre flater hvor både ungdom og lyd er tilstede. 

I tillegg trengte Rogaland fylkeskommune en ny visuell identitet som var tilpasset regelverket for universell utforming. Fylkeskommunen er opptatt av å være en imøtekommende forvalter av viktige samfunnsoppgaver på vegne av innbyggerne i Rogaland. Som en del av prosessen ble også selve våpenskjoldet til fylkeskommunen strammet opp og utstyrt med en mer tidsriktig typografi og i tråd med universell utforming. 

 

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.