Siste arbeider

Stjel våre ansatte

NORD DDB for McDonald's / Food Folk Norge

Off-season kampanje viser nye sider av Norge

Bleed for Visit Norway og Fjord Norway

Jenter først!

POL for Pan International Norge

Han er jo egentlig snill

REDINK for Krisesentersekretariatet

Smaker aller best ute

SMFB for Mondeléz Norge / Freia