En bedre digital hverdag for alle

I løpet av sommeren 2013 vedtas nye forskrifter som krever at alle nye eller redesignede nettsider skal være tilgjengelig for alle fra og med sommeren 2014. 


The power of the Web is in its universality.
 Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.


Tim Berners-Lee, W3C Director and inventor of the World Wide Web

I løpet av sommeren 2013 vedtas nye forskrifter som krever at alle nye eller redesignede nettsider skal være tilgjengelig for alle, fra og med sommeren 2014. Det er gode nyheter for oss som jobber med digitale kommunikasjonsløsninger. Vi kan nemlig sikre at vi lager nettsider som når fler og dermed har større verdi! 

Universell utforming, eller tilgjengelighet, på web vil si at nettløsninger skal være utformet på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. 

Det er lett å tenke seg at loven innebærer at man må tilrettelegge for noen få. 

Det er circa 1000 helt blinde i Norge, men det finnes over 160.000 svaksynte og etter fylte 40 år begynner synet å endre seg. Det påvirker oss alle på ett eller annet tidspunkt.
Ved å sikre god kontrast, god kode og riktig bruk av visuelle virkemidler sikrer man at alle kan «se» nettsiden din. 

Det er circa 500.000 dyslektikere i Norge, men rundt 1.500.000 har lese- og skrivevansker og i jungelen av informasjon på nettet, er det den som kommuniserer tydeligst som vinner.

Det ligger også store økonomiske muligheter i å tilrettelegge. Allerede i 2000/2001 gjorde det britiske selskapet Tesco forsøk med å implementere prinsippene for universell utforming med hjelp fra The Royal National Institute of Blind People. De ville nå en ekskludert kundegruppe – nemlig blinde og svaksynte. Tesco lanserte en tilrettelagt side som lå ute parallelt med den originale. De opplevde at trafikken til den tilrettelagte siden økte til fordel for den originale også fordi mange av de eksisterende brukerne foretrakk å bruke den. De så også at omsetningen økte etter at kjøpsprosessen hadde blitt forenklet og tydeligere som en konsekvens av prinsippene for universell utforming. 

Du stenger muligens ute potensielle kunder i dag. For eksempel den voksende eldregenerasjonen? De ser og hører dårligere, og bruker litt lenger tid på å tilegne seg ny kunnskap. Det kan lønne seg å tilrettelegge for en kundegruppe med så stor kjøpekraft.

I stedet for å se tilgjengelighet som noe som vil begrense nettstedet ditt, se på det som noe som vil åpne det opp for alle.  


Du gjør sannsynligvis mye riktig allerede!Kreatører, webdesignere og webredaktører opplever at det er mange krav som stilles dem, og universell tilgjengelighet kan kjennes som enda et krav som truer kreativiteten.  Min påstand er at om du følger kjente webkonvensjoner, standarder og trender er du allerede godt i gang med å tilgjengeliggjøre weben. 

Du er opptatt av at nettstedet ditt skal være synlig. 
Når man søkemotoroptimaliserer koder, organiserer og skriver man innholdet slik at søkemotoren forstår hva som er viktig. Da har man samtidig tilrettelagt for leselister, skjermlesere og tekstforstørring; hjelpemidlene blinde og svaksynte har for å lese websider. 
Verdens mest aktive nettbruker, søkemotoren, er forøvrig også blind.

Er du opptatt av å være blant de som lager banebrytende og trendsettende design har du mest sannsynlig allerede valgt bort flash. Du er opptatt av å bruke visuelle virkemidler for å få frem budskapet og du har lagt det visuelle i CSS.  Så lenge siden også er meningsbærende når du slår av CSS, er det ingenting som står i veien for kreativiteten.

Du er forhåpentligvis også opptatt av at tekstene du bruker på web er tydelige og meningsbærende, at navigasjonen er enkel og at det er lett å komme seg gjennom kjøpsprosessen. 

Du ønsker å tilgjengeliggjøre sidene dine for nettbrett og mobil, hvor mye allerede er tilrettelagt.

There’s nothing on iPhone or iPad that you can do that I can’t do.

Stevie Wonder

Det som gjenstår, er bevisstheten på tilgjengelighet

Hvordan sikre tilgjengelighet?

Blindeforbundet ønsker å gjøre det enklere for alle som skal lage og forvalte nettsider med de nye forskriftene.  Bates Digital har fått muligheten til å bistå Blindeforbundet i utviklingen av en tjeneste som bl.a. skal gjøre det enkelt å få kvalitetssikret din digitale løsning og få konkrete tilbakemeldinger på hva som eventuelt bør endres. 

For å få tilgjengelighet høyere opp på agendaen her i Bates Digital ba vi Blindeforbundet se på en nettside vi er i ferd med å ferdigstille for en kunde. Spenningen var stor da vi møtte opp for å få deres vurdering.  Måtte vi brette opp ermene og begynne på nytt? Ville vi måtte endre designet, fjerne den stilige parallax-scrollingen?

Det viste seg å være én feil på siden. En! Feilen var knyttet til utfyllingen av et skjema, som var godt gjemt for en leselist eller skjermleser.  Feilmeldingen kunne helt klart bli tydeligere for seende også. 

Vi har ikke hatt universell utforming som mål når vi har designet denne siden, men har vært opptatt å følge gode web-konvensjoner, vi har tenkt SEO og brukervennlighet. 
Det var alt som skulle til.

Ønsker du å lære mer om tilgjengelighet i digitale flater? Jeg snakker om dette på seminaret Teknologi for alle 26. april hvor Blindeforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Microsoft sammen setter søkelys på tilgjengelighet. 

Håper vi sees der! 

Henriette Høyer, digitalrådgiver Bates Digital


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.