Artikler: Meninger

Gullkalven

Denne artikkelen burde vært skrevet av noen andre. Men de var ikke der, eller i alle fall ikke på …

Usosiale medier

Ifølge lederen i siste utgave av Morgenbladet blir vi dummere, slemmere og mer narsissistiske av so…

Fortapt uten baller

Alle de 16 internasjonalt inviterte foredragsholderne på Gulltaggen hadde én ting felles – nemlig b…

Premierer Gulltaggen elendige nettsteder?

Reklamefolk har ikke filla peiling på web, om vi skal tro kritikerne etter Gulltaggen-utdelingen.

Sølvmikken – hva skjer?

Frederik Horn, produsent i Verdens Sterkeste Mann, lurer på hvor det ble av ambisjonene om å løfte …

HVA BETYR SOSIALE MEDIER?

Et av de viktigste hindrene for suksess i en verden der all media er sosial, er en fragmentert og m…

Interaktiv markedsføring har blitt sosial

Sosiale medier har gått fra burde-burde til skal-med i digital markedsføring siste året. Det er Gul…

Norge trenger kreative utdanninger

Man kan ikke snakke om kreative yrker som en samleboks for fri, kunstnerisk utfoldelse, mener Weste…

Reklame for Alvor - Svar til Gulli og støttespillere

Petter Gulli m.fl. har anbefalt styret i Kreativt Forum og Styringsgruppen for RfA å endre premisse…

Ønsker du en ny kunde?

Å skille mellom digital og tradisjonell kommunikasjon er i beste fall naivt; En samkjøring vil radi…