Designbyråforeningen går inn i Kreativt Forum

Designbyråforeningen og Kreativt Forum fusjonerer. Etter noen tids forhandlinger er de to organisasjonene blitt enige om en felles strategisk samarbeidsplattform. KF samler nå nær 50 design- og reklamebyråer.

– Dette er en strategisk satsing fra DBF for å styrke tilbudet overfor medlemmene. Dels gjennom et godt etablert, handlekraftig sekretariat og organisasjon, og dels gjennom aktiviteter for medlemmene slik som faglige frokoster, kurs, konferanser og faglige konkurranser som Gullblyanten og Stella, sier styreleder Annie Myhre i Designbyråforeningen.

Styreleder i Kreativ Forum Kristian Bye understreker at det nå er et nytt og styrket Kreativt Forum som er under utvikling.
– Vi får 20 nye designbyråer inn i organisasjonen, og målet er at vi ganske raskt skal arbeide side om side, sier han.

Nytt KF Fusjonen ble vedtatt på DBFs ekstraordinære generalforsamling den 20. August. 15 byråer stemte for, mens 4 stemte mot.
 – Dette er et vendepunkt for vår forening. Nå kan vi gi et helt annet tilbud til våre medlemsbyråer. Fordi Designbyråforeningen er en ung organisasjon beholder vi vårt egennavn etter fusjonen. Hensikten er en tydeliggjøring, både internt og eksternt, av at vi har et nytt KF, understreker Annie Myhre.



Fusjonen betyr at KF er et stort skritt nærmere sin uttalte ambisjon om å samle og styrke alle som aktivt arbeider med kreativ kommersiell kommunikasjon. Styreleder Kristian Bye sier foreningen i mange år har vært dominert av reklamebyråer, men nå er tiden moden for å inkludere og involvere flere kreative fagområder.
– På et overordnet plan er Norges verdiskaping avhengig av idèkraft. I sammenligning med våre naboland har vi fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å ta ut det fulle potensialet i differensierende konsepter og kreativ kommunikasjon. Dette er utfordringer vi deler med mange kreative miljøer og våre oppdragsgivere, sier Bye.

Som bransjeforening er det både naturlig og effektivt å samle flere miljøer som står ovenfor de samme utfordringene og mulighetene, mener han.

Vilje til fortsatt vekst Etter sammenslåingen med Designbyråforeningen representerer Kreativt Forum nær 50 av de ledende kreative kommunikasjonsselskapene i Norge, men foreningen ønsker ikke å stoppe der.
– Flere kreative selskaper innen både dialogmarkedsføring, retail og interaktive medier vil være høyt prioritert som medlemmer og bidragsytere fremover. I tillegg er det et mål å etablere tettere dialog og rekruttering av medlemmer utenfor den i dag dominerende Oslo-regionen, sier Bye.

På sikt arbeider KF for en «parasoll-organisasjon» med plass til flere fagmiljøer, som ivaretar både næringspolitiske fellesinteresser og enkeltmedlemmens behov for inspirasjon, læring og karriereutvikling.
– Nå gleder vi oss over at Designbyråforeningen er på plass, men det står flere ledige stoler under parasollen, sier Bye.

Kommentarer

remi juliebø

9 år, 6 måneder siden

dette var jo spennende :)