Bluewater blir Unison Forsikring

Brandlab har utvikler nytt navn og profil for Bluewater.Det børsnoterte selskapet Bluewater har endret virksomhetsområdet fra sjøforsikring til å bli et rendyrket skadeforsikringsselskap.

Unison Forsikring som er det nye navnet, er utviklet av Brandlab, i tillegg har design- og merkevarebyrået utført oppgaven med å lage grafisk identitet til virksomheten.

Navnet Unison skal bidra til å tydeliggjøre virksomhetens forretningsidé og fremstå som en partner med trygge og troverdige forsikringsløsninger via relevante mellomledd.

Symbolet i den nye identiteten skal bidra til å understreke at det er tre parter i et unisont felleskap.

Kommentarer

Christian Lauritzen

Formgiver i POL

10 år, 2 måneder siden

Acrobat?