Internettomsetning på 2007-nivå

April måned viser kraftig tilbakegang målt mot samme periode i fjor.

Annonsestatistikken fra Inma og Mbl/Nettoforum viser at markedet for merkevareannonsering og rubrikk totalt går tilbake 18 prosent sammenlignet med april 2008. Tilbakegangen for merkevareannonsering er på 27 millioner kroner eller 21 prosent.

Rubrikkomsetningen representerer et mer sammensatt bilde. Rubrikkmarkedet viser en vekst for eiendom og bil/motor på henholdsvis 7 og 17 prosent, mens stillingsmarkedet alene viser en tilbakegang på 30 prosent. Kategori «Annet» viser en nedgang på 6 prosent. Rubrikk opplever dermed en tilbakegang akkumulert på 9 prosent.

Nedgangen skyldes to faktorer, ifølge Børge Vike Sandengen, daglig leder i INMA.
– Total nedgang i annonsemarkedet rammer internett hardt. Videre faller påsken på ulike måneder i 08/09, noe som forsterker skillet mellom rapporteringsperiodene. Likevel er det klart at vi tar innover oss at det er en knalltøff endring vi står ovenfor med tanke på utviklingen av omsetningen i markedet.

Tilbake til 2007. – Det er samtidig viktig å se konjunkturen i perspektiv. Vi har opplevd eventyrlig vekst de siste årene, kanskje spesielt i digitale kanaler. Til tross for at alle kjenner «bråstoppen» på kroppen følger markedet 2007-omsetningen måned for måned.Foto: Sailor Coruscant. Publisert med en Creative Commons-lisens.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.