Norsk fellesløft om inkluderende design

En ny designlærebok skal sette norske fagmiljøer i førersetet innenfor inkluderende design.Den nylanserte boken «Inclusive Buildings, Products & Services» samler kunnskap og erfaringer om inkluderende design, og i tillegg til norsk redaktør er hele 10 av bokens 15 faglige medforfattere norske. Boken er den første av sitt slag i Norden.
– I en årrekke har Norsk Designråd jobbet systematisk med å sette den inkluderende designstrategien «Design for alle» på kartet i Norge. Med denne boken er det Norge som settes på det internasjonale design for alle-kartet. Vi tar lederskap på et fagområde som bare blir viktigere og viktigere fremover, sier Onny Eikhaug, programansvarlig for Design for alle i Norsk Designråd og en av bokens medforfattere.
 
Redaktør Tom Vavik, som er førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, forteller at det ligger to og et halvt års arbeid bak boken.
 – Jeg har valgt tre hovedtemaer innenfor designfaget, nemlig arkitektur, servicedesign og produktdesign, og har prøvd å finne likheter i arbeidsmetoder, tankegang, strategier og mål, forklarer han.
 
Norden i søkelyset. Medforfatter Rama Gheerawo mener den norske boken er svært viktig innen sitt fagområde, og at den kan bli en viktig referanse for alle som jobber med inkluderende design, uansett hvor i verden de befinner seg.
– Boken vil være med på å flytte det internasjonale faglige fokuset til norske og nordiske designmiljøer, sier Gheerawo, som er designforsker og innovasjonsleder ved Helen Hamlyn Centre på Royal College of Art i London.
 
Han mener at boken flytter design ut av sin fagsfære, og at den på denne måten også er svært aktuell for arkitekter, ingeniører og beslutningstakere i både privat og offentlig sektor.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.