Full digitalisering av norske kinoer

414 av landets rundt 430 kinosaler er klare for å digitaliseres etter at kommunene og kinoene har gitt sin tilslutning til den økonomiske modellen.

Dette er en direkte konsekvens av at de store Hollywood-studioene og -distributørene bidrar til finansieringen, noe som er helt avgjørende for de små kinoenes deltakelse. Parallelt jobbes det også med å få til avtaler med de uavhengige distributørene om deltakelse i spleiselaget.
 
– Mange års forberedelser, og intensivt arbeid det siste året med å få avtalene på plass med Hollywood-studioene, har nå gitt full uttelling. Langt flere kinoer enn forventet har gitt oss fullmakt til å forhandle med leverandørene av utstyr og tjenester, sier fungerende direktør Roar Svartberg i bransjeorganisasjonen Film & Kino.
 
Unik økonomisk modell. Sammen med distributørene finansierer Film & Kino en svært høy andel av de totale kostnadene, nær 70 prosent. Dette gir samtlige kinoer rundt om i landet en mulighet til å være med, uavhengig av om de er blant de aller minste eller de største kinobedriftene.
 
– Den overveldende positive responsen viser med all tydelighet at den valgte økonomiske modellen gir langt større utbredelse av digital kino enn vi hadde våget å håpe på, sier avdelingsdirektør og prosjektansvarlig Jørgen Stensland i Film & Kino.
 
Utrullingen av digitalt utstyr forventes å starte i månedsskiftet mars/april 2010.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.