Brosteinprisen 2011 til Kari Helene Partapuoli

Kirkens Bymisjon Oslo gir Brosteinprisen 2011 til Kari Helene Partapuoli, leder i Antirasistisk senter.

Hun får prisen for å være en tydelig stemme for et samfunn basert på fellesskap, forståelse og respekt i stedet for mistro og gruppetenking. Hun har også ledet arbeidet for god folkelig dialog mellom norske muslimer og deres naboer i Reklame for Alvor-kampanjen «Tea Time», laget av Dinamo.

Ledelsen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo legger ved prisutdelingen vekt på Partapuolis rolle som aktør i påvirkningsarbeid og samfunnsdebatt for utsatte minoritetsgrupper, som jøder, asylsøkere, muslimer, rombefolkning og papirløse migranter.

– Hun er en tydelig og modig stemme i det antirasistiske arbeidet, og er ofte i forkant med holdningsskapende budskap og handling når minoritetsgruppers situasjon er truet eller misforstått, sier konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland

Brosteinpris i 10 år
. Kirkens Bymisjon deler i år ut prisen for 10. år på rad. Brosteinprisen gis til personer og grupper som synliggjør vanskelige liv, formidler håp og gir oss som samfunn redskaper til å bekjempe nød i storbyen.

Kari Helen Partapuoli mottar prisen under en aksjonskonsert og lystenningsmarkering inne på Oslo S torsdag 8.12 kl. 16.30.

Prisen består av en Brosteinskulptur og et grafisk trykk.

Foto: Antirasistisk senter

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.