NIR gjenoppstår som podcast

–– Hver fredag forsøker vi å prate opp omdømmet til en bransje som har ligget flat med brukket rygg og knuste kneskåler i altfor lang tid, sier rådgiverne Sindre Holme, Marius Thorkildsen og Marius Staulen.

NIR står for Norske informasjonsrådgivere, og var tidligere navnet til den nåværende bransjeorganisasjonen KOMM. Da navneskiftet var et faktum, stjal de nevnte rådgiverne det gamle NIR-navnet, og etablerte landets første PR-podcast.

– PR-bransjen fremstår stadig mer som en multihandikappet løshund, som verken kan ta vare på seg selv eller fortelle andre hva den driver med. Med denne podcasten har vi lyst til å få frem et mer uformelt og forståelig bilde av hva vi gjør, sier Sindre Holme.

– Bransjen består tross alt av en del ok folk, som attpåtil gjør et ærlig arbeid, legger Holme til.

Spaltebasert kommunikasjon.
NIR står for Norske informasjonsrådgivere og tar for seg dagsaktuelle hendelser innen PR og kommunikasjon. Podcasten er spaltebasert, med innslag som den belærende språkspalten, den advarende «ikke gjør dette»-spalten og den rosende «Ukas kudos»-spalten.

– Med tanke på at det blir stadig færre journalister i forhold til antallet såkalte tåkepratende PR-mennesker, blir det viktig for folk å flest å ligge i forkant. Dette ønsker vi å hjelpe både bransjen og folket med gjennom denne dedikerte PR-podcasten, sier Marius Thorkildsen.

Oppsnakking. Marius Staulen håper på sin side at NIR kan hjelpe norske PR-rådgiverne oppover omdømmelisten: forbi bankranere og bruktbilselgere.

– Nå håper vi at mange setter seg ned og lytter til det vi har å fortelle, og kanskje får med seg litt kunnskap i samme slengen, sier Staulen.

Podcasten NIR kan lyttes til i Soundcloud og på iTunes. Norske informasjonsrådgivere kan også følges på Facebook.com/norskeinformasjonsradgivere.

Norske informasjonsrådgivere (NIR) er en podcast om PR og kommunikasjon med sendinger hver fredag. I studio sitter Marius Staulen (PR-student på BI), Marius Thorkildsen (rådgiver i Spre) og Sindre Holme (rådgiver i PR-operatørene).

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.