Aller etablerer nordisk byrånettverk

Etter en rekke oppkjøp de siste årene etablerer Aller nå Ahead Group, et av Nordens største byrånettverk. I Norge blir Hyper, Redink, OMG og NovaVist/Fresh Thinking en del av nettverket.

Med en omsetning på over 700 millioner kroner og mer enn 350 medarbeidere blir Ahead Group et av Nordens største byrånettverk, skriver danskeide Aller i en pressemelding. Aller har eierinteresser i samtlige selskaper i nettverket, som består av selskaper med fagområder knyttet til markedsføring og forretningsutvikling.

Selskapene inkluderer Redink, Hyper, OMG og NovaVista/Fresh Thinking i Norge, Datagraf Communications og Aller Client Publishing i Danmark, Dingle og Aller Ideas i Finland, og Make Your Mark i Sverige.

Ahead Group skal tilby kundene et tverrfaglig team på tvers av byråene. 

– Marketing Services har blitt et viktig forretningsområde for Aller. Hvert enkelt byrå fortsetter som selvstendige enheter med sine egne kunder, men samtidig har både selskapene og markedet etterlyst en sterkere samordning av våre enheter. Selskapene utfyller hverandre svært godt, og vi har det siste året også etablert god dialog på tvers av de fire landene. Resultatet er AHEAD Group, sier Rolf Hanche-Olsen, konserndirektør for strategi og nye forretningsområder i Aller Media Norge.

Ledes av Klemetsdal

Bente Klemetsdal. Foto: Curt Hjerststedt

Arbeidet med å samordne selskapene i Ahead-alliansen ledes av Bente Klemetsdal. Hun har tidligere hatt en rekke ledende posisjoner i den nordiske mediebransjen.

– Markedet vi beveger oss i blir stadig mer utfordrende og terrenget vi må orientere oss i blir vanskeligere. Alle kan mer enn før, men ingen er best alene. Det blir stadig mer krevende for kunden å besitte spisskompetanse innen de ulike fagområdene, gjennom Ahead ønsker vi å tilby kundene tilgang til alt hos én. Det finnes knapt noen bedre verktøykasse å kunne presentere for våre kunder, sier Klemetsdal.


Flaggbildet: Hansjorn [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.