Slik blir Gullblyanten 2016

Det blir ingen dramatiske forandringer fra forrige utgave av Gullblyanten, men jurypresident Petter Gulli innfører en rekke justeringer og presiseringer. Blant annet skifter Samfunn navn til Ikke-kommersiell, mens Innovasjon er ny kategori av året.

I tillegg går Direkte nå inn i Promo & Aktivisering-kategorien, mens Nettannonser og Nettsider går inn i kategorien Web. Design blir delt opp i konsept/idé-kategoriene Pakning og Identitet, og dermed forsvinner også design-underkategoriene Webdesign og Print/skilt/omgivelser.

Kategoriene i Gullblyanten 2016: 

 1. Mobil   
 2. Sosiale Medier
 3. Web (ny)
 4. Print (endret)
 5. Film
 6. Online Film
 7. Radio/Audio
 8. Utendørs/Omgivelser 
 9. Stunt/Event
 10. Promo/Aktivisering
 11. Pakningsdesign (ny)
 12. Identitet (ny)
 13. Integrert
 14. Ikke-kommersiell (tidligere Samfunn, endret)
 15. Håndverk
 16. Innovasjon (ny)
 17. Student
 18. Brings DM-pris

Først og fremst en idé- og konsept-konkurranse

Jurypresident for Gullblyanten 2016, Petter Gulli.

Jurypresident i Gullblyanten 2016, Petter Gulli, som er rådgiver i Good Morning, har en klargjøring i forbindelse med justeringene.

– Dette handler om hva Gullblyanten står for: Gullblyanten er først og fremst en idé- og konsept-konkurranse. Kjetil Wold i Anti sa det på en fin måte: «I Gullblyanten skal det ikke holde at det bare er fint. Det skal ha en tydelig idé». Denne presiseringen har vært viktig blant annet for å løse opp designkategorien og erstatte med nye.

I etterkant av Gullblyanten 2015 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av blant andre avtroppende jurypresidenter André Koot og Hans Martin Rønneseth fra SMFB, samt påtroppende til Gullblyanten 2017, Preben Moan og Camilla Bjørnhaug fra TRY. Disse har diskutert justeringer og endringer basert på tilbakemeldinger fra bransjeevalueringen av konkurransen, samt egne opplevelser fra juryarbeidet. Endringene i kategoriene for design er foretatt på bakgrunn av diskusjoner i en egen arbeidsgruppe.

Her er følger en mer detaljert forklaring av Gullblyanten 2016 etter kategori. Se også gullblyanten.no.

1. Mobil

Alle former for mobilkampanjer, app-er, mobilsider for håndholdte enheter og sms/mms-kampanjer. Juryen vil legge vekt å at dette er kampanjer og aktiviteter med ideer som er mobile i kjernen og står på egne ben, og ikke bare en forlengelse av en annen kampanje.

2. Sosiale medier

Alle former for idéer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen. Det er ikke nok at du har en online film som med litt hjelp av influencers sprer seg av seg selv, ideen eller kampanjen må vise til smart og kreativ bruk av det sosiale mediet.

3. Web (ny)

Alt av nettsider, kampanjesider, søkekampanjer, nettannonser og annen betalt annonsering på nett, som ikke går inn under kategoriene mobil, onlinefilm og sosiale medier.

4. Print (endret)

All trykt reklame på betalt plass: Annonser, Utendørs, DM, Plakater m.m. Forklaring: De siste årene lider utendørsjobber som er todimensjonale under at de konkurrer med stunt og andre aktiviteter. Du kan derfor velge å sende inn jobber som er en «print» her i tillegg til utendørs.

5. Film

Kategorien inkluderer alt av filmer som er sendt på lineære TV-kanaler eller kino (ikke nett-TV).

6. Onlinefilm

Kategorien inkluderer all online film der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ei. Det vil si alt fra viralfilmer og filminnhold for nettsider til pre-rolls.

7. Radio/Audio

Alt fra radiospotter til smart bruk av lyd i andre mediekanaler inklusiv podcast, Spotify, Wimp etc. med tydelig kommersiell avsender.

8. Utendørs/Omgivelser

Alt av eksisterende digitale og fysiske flater utendørs, for eksempel adshels, boards, kollektiv ut-/innside, stands, skilt- og informasjonssystemer, installasjons-, retail- og utstillingsdesign.

9. Stunt/Event

Kommunikasjon der det fysiske møtet mellom avsender og målgruppe er i kjernen av ideen. Presisering: Dette kan også være dokumentasjon av et fysisk event som har skjedd i sanntid, som sprer seg som film, via PR eller på annet vis (som eksempelvis SAS-jobben «Comfy Challenge», som vant i gull i både Stunt/Event og Utendørs/Omgivelser i GB 2015, eller «Behind the Leather» for PETA av Ogilvy & Mather som vant gull i Cannes 2016).

10. Promo/Aktivisering

Jobber som er laget for å spesifikt promotere et produkt eller en tjeneste med det formål å utløse en konkret og umiddelbar handling eller salg. Direkte-kategorien er fra i år gått inn i Promo/Aktivisering.

Fun fact: Antis profilering av ølet «Talas», som vant gull i pakning i fjor, kunne også vært sendt inn her. Det viser at designbyråene får flere muligheter etter at paraplykategorien Design nå er fjernet.

11. Pakningsdesign (ny)

Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder. Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

12. Identitet (ny)

Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.). Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

13. Integrert

Integrert gjelder for kampanjer med elementer som kvalifiserer for innlevering i minimum to av de andre kategoriene (unntatt Samfunn og Håndverk) og minimum tre forskjellige elementer. Integrerte kampanjer bedømmes etter samlet utførelse og hvordan idé og konsept tas ut i flere flater.

14. Ikke-kommersiell (tidligere Samfunn, endret)

Alt av jobber for ikke-kommersielle avsendere der samfunnsoppdraget er tydelig. Jobber laget for å endre holdninger eller adferd, drive opplysningsarbeid, få folk til å engasjere seg i en sak eller å samle inn penger som går til veldedige formål. Jobber innsendt i Ikke-kommersiell kan ikke leveres i andre kategorier, med unntak av Håndverk. Ikke-kommersielle jobber vil ikke bli vurdert til Grand Prix.

Eksempler på jobber som skal inn:

 • Alt av holdningskampanjer, innsamlingsaksjoner, kampanjer som får folk til å støtte en god sak, kampanjer laget for å vekke folk til aksjon, opplysningskampanjer med mer. Eksempler: Trafikksikkerhet, blod og organdonasjon, nødhjelp, fadderkampanjer, profilkampanjer for Forsvaret og Norsk Tipping.

Eksempler på jobber som ikke skal inn:

 • Kampanjer for kulturinstitusjoner som har som mål å selge billetter (teater, kino, konsert, museum med mer), subbrands og kampanjer som er laget for å tjene penger for organisasjoner uten at samfunnsoppdraget er synlig (Fretex, Pantelotteriet, kampanjer for å selge brannslukker til bil fra NAF eller luer og skjerf fra DNT eller spill som Lotto, Flax, Oddsen med mer).

15. Håndverk

All kommunikasjon som utviser et spesielt godt håndverk, i form av for eksempel god tekst, art direction eller design og en produksjon som evner å løfte ideen. Jobber som i fjor lå under kategorien Webdesign kan sendes inn her. Ikke-kommersielle jobber kan også sendes inn i Håndverk, men vil ikke bli vurdert til Grand Prix.

Tips: Gullblyanten er først og fremst en idé- og konseptkonkurranse. Det har derfor nærmest vært en presedens at alle jobber som vinner i Håndverk også har en sterk idé. Det holder ikke bare at det er fantastisk utført.

16. Innovasjon (ny)

Jobber som viser hvordan byrået ved bruk av strategi, nytenkning og kreativitet (utover det som passer naturlig i andre kategorier) har tilført/trolig vil tilføre oppdragsgiver betydelig verdi. Eksempel på jobber som kunne vært sendt inn i Innovasjon: «Pantelotteriet», «DePaul Box Company» (Cannes 2014), «Change Please» for Big Issue. (Cannes 2016).

17. Student (tidligere Elev)

Arbeider for kommersielle og ikke-kommersielle oppdragsgivere, reelle eller fiktive, og som passer inn i én eller flere av kategoriene i Gullblyanten. Arbeider som sendes inn i elevkategorien skal være være produsert/laget i mellom 1. januar 2016 og 26. januar 2017, mens studentene gikk på skolen, og kan ikke sendes inn i andre kategorier.

Det er to underkategorier i Student:

 • Design (pakning og identitet) 
 • Reklame (øvrige kategorier)

18. Brings DM-prisen (spesialpris)

Brings DM-pris skal hedre det smarte arbeidet i postkassen. Det kan være en enkeltstående aktivitet, eller at DM er med som et virkemiddel i en større kampanje og i samspill med flere medier. Brings DM-pris kåres blant innsendte arbeider i spesialkategorien. Juryen kan også velge å hente inn aktuelle arbeid sendt inn i andre kategorier i Gullblyanten. Det er gratis innsendelse til Brings DM-prisen. 

Gullmikken og Tett På

Gullmikken var tidligere et eget, årlig arrangement. Med ønske om et større nedslagsfelt har samarbeidspartneren P4 og Kreativt Forum besluttet at kåringen av Årets Gullmikk vil foregå under Gullblyanten-utdelingen.

Amedia Markeds annonsekonkurranse Tett På kårer den beste reklamen i Amedia Markeds lokale medier hvert kvartal, og totalvinneren offentliggjøres under Gullblyanten 2016. Årets vinnerteam blir premiert med en tur til New York og ad: tech-konferansen i 2017.

Alle kategoriene kan vinne Grand Prix unntatt Ikke-kommersiell og Student.


Det er Stir som står bak årets Gullblyant-vignetter, og selskapet er i tillegg mentor for Lab3, som utvikler det grafiske arbeidet. Øvrige samarbeidspartnere: Amedia, P4, Bring, Infografikk og NTB Scanpix.

Du finner alle kategoribeskrivelsene, frister, regler, informasjon om juryering og andre opplysninger på gullblyanten.no. Nettstedet har åpnet for både innlevering av bidrag og påmelding til selve arrangementet. 
Gullblyanten går av stabelen 3. mars.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.