Reklamebransjen i EU mer pessimistisk

Barometeret som måler tiltroen til fremtidsutsiktene i reklameindustrien i EU viser at aktørene er langt mer pessimistiske nå enn de var ved begynnelsen av året. Men de nordiske landene utgjør et optimistisk unntak.

Til tross for at næringslivet i EU-landene generelt sett er på oppadstigende kurs, viser European Advertising Business Climate Index, et konjukturbarometer som foretas hvert kvartal av The European Association of Communications Agencies (EACA), at reklame- og markedsføringsselskaper innen EU har mistet en god del tiltro til fremtidsutsiktene i egen bransje.

Den nye undersøkelsen viser at business confidence i reklameindustrien har avtatt fra +12 i april til +3 i juli, noe som er nok et fall fra årstoppen +19 på begynnelsen av året.

Ifølge EACA er resultatet i stor del påvirket av tre store økonomier som igjen utgjør en stor jafs av reklamemarkedet i EU: Storbritannia, Frankrike og Italia. I juli hadde Storbritannia lavest business confidence av alle EU-landene med -29 på indekset, mens franskmennenes business confidence ble målt til -5. Italienernes framtidstro har på sin side falt fra -4 til -21 fra januar til juli 2017. 

Denne trioen av land melder også om betydelig lavere etterspørsel enn tidligere, med en nedgang fra -3 til -5 i Frankrike og fra -7 til -28 i Italia. De europeiske reklameindustriens pessimisme er også åpenbar sett fra måten selskaper tenker om forretningsutvikling i andre kvartal 2017: Det er et betydelig fall fra +8 i 1. kvartal 2017 til -2 i 2. kvartal, dessuten er forventningene om prisutviklingen for de neste tre månedene gått fra +10 til 0 fra 1. til 2. kvartal.

På den lyse siden synes sysselsettingen å være stabil i alle EUs regioner, med de samme forventningene til sysselsettingen i begge kvartal.

Norden på topp

To land skiller seg markert fra den negative trenden: Hellas har gått fra -15 til +16 på poengskalaen etter en langsom bedring etter nedgangstidene i landet, mens Sverige har gjort et byks fra +10 til +33, som er den høyeste verdien av alle landene i EU-indekset. Sammen med Danmark gjør Sverige Nord-Europa til den ledende regionen med hensyn til fremtidsutsikter innenfor pris, sysselsetting og etterspørsel innen EU.

Les rapporten i sin helhet her.

EU-regionene som er med i indekset er Vest-Europa (Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbrittannia), Sentral-/Øst-Europa (Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Litauen, Latvia, Polen, Romania, Slovakia og Slovenia), Middelhavslandene (Kypros, Hellas, Italia, Malta, Spania og Portugal) og Nord-Europa (Danmark og Sverige). Hverken Irland, Finland, Luxemburg eller Ungarn oppgir data til EACA.

The Advertising Business Confindence Index er basert på svar fra reklame- og markedsundersøkelsesselskaper på tvers av Europa for Business and Consumer Survey of the European Commission (DG ECOFIN).

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.