Fremdeles tregt i reklame-markedet

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for 1. tertial 2019 er klar. Tallenes tale viser at det fremdeles er lavere reklameinvesteringer enn i fjor på samme tid. Etter årets fire første måneder ser vi en negativ utvikling på 5,4 prosent.

April isolert sett hadde en tilbakegang på 1,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Mens påsken i år var i april, så var den i mars i 2018.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.– Det er positivt at markedet ikke går mer ned enn 1,1 prosent når vi vet at påsken var en del av april måned i år. Sånn sett tar vi igjen litt av det tapte – og vi er minus 5,4 prosent ned i forhold til første tertial i fjor, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Mens det i fjor i samme periode ble omsatt reklame for 3,50 mrd NOK i første tertial, ble tilsvarende i år på 3,31 mrd NOK.

– Til sammenligning var vi 7,0 prosent ned etter årets første kvartal i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Sånn sett så opererer vi med et lavere minustall i første tertial sammenlignet med første kvartal, sier Mandt Larsen.

TV viser fremdeles minus etter årets fire første måneder, selv om minus-tallet er noe mindre enn etter årets tre første måneder. Isolert sett hadde TV en nedgang på 4,7 prosent i april måned. Akkumulert for årets fire første måneder lander man nå på minus 8,3 prosent.

– TV faller fortsatt. Det er klart at det merkes når den største reklamebæreren ifølge våre målinger faller såpass mye. TV har tyngde i det norske mediemarkedet, sier Mandt Larsen.

Internett-oppgang

Man ser flere prosentvise plusser i april 2019 i forhold til april 2018. Blant annet hadde internett en oppgang på 3,2 prosent i april, som betyr at man i årets fire første måneder lander på minus 1,2 prosent for internett som reklamebærer. Akkumulert er det mobil/tablet som viser størst vekst med 11,6 prosent, mens display faller med 9 prosent i samme periode.

Dagspresse fikk en pen oppgang i april på 6,3 prosent – og det førte til minus 9 prosent akkumulert for perioden.

– Dagspresse fortetter å falle sterkt i reklamemarkedet, og det er også i tråd med fallende opplagstall og lesertall gjennom mange år. Sånn sett er det ingen bombe, kommenterer Mandt Larsen.

Nærmer seg null-vekst

Tidligere vekst-kanaler som utendørs og kino nærmer seg null-vekst eller er der etter første tertial. Kino er på minus 2,8 prosent etter første tertial, mens utendørs nå er på 0,0 prosent i endring sammenlignet med samme periode i fjor.

– Nå har vi lagt bak oss en tungt første tertial i reklamemarkedet ifølge Mediebarometeret. Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden. Men det er lov til å håpe på sterkere medieomsetning i tiden fremover, slik at nedgangen i alle fall blir mindre utover året, sier Mandt Larsen.

Mediebyråforeningens Mediebarometer viser netto innrykket medieomsetning måned for måned, etter rabatter og før eventuelle provisjoner. Både medlemmer av Mediebyråforeningen og ikke-medlemmer rapporterer inn til Mediebarometeret.

 

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.