Fra AHO til Halogen

Halogen har ansatt Jonathan Romm som leder for Avdeling for applikasjoner og servicedesign. Digitalbyrået har i tillegg ansatt en tekstforfatter og en journalist for å styrke innholdssatsingen.

– Med ansettelsen av Jonathan har vi tatt et strategisk valg. Halogen skal bli ledende på designdreven UX (multikanale brukeropplevelser) i Norge og Norden, forteller Lillian Olsen, daglig leder i Halogen.

Instituttleder på AHO. Romm kommer fra stillingen som instituttleder på Institutt for Industridesign (IDE) på Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO). Han har vært prorektor på AHO siden 2010, har hatt ansvar for ledelse og koordinering av instituttets samlede virksomhet innen undervisning, videreutdannelse, forskning og ekstern prosjektvirksomhet.

Romm har tidligere jobbet som utviklingsredaktør i Danmarks Radio – Nye Medier og TV, med ansvar for utviklingsprosjekter innen mobile medier. Han har også ledet forskningsprosjekter innen innovasjon og design i Telenor, og jobbet med industridesign. En av grunnene til at Romm forlot akademia til fordel for konsulentbransjen var Halogens ønske om å satse på servicedesign.

– Jeg mener Halogen har en særlig god posisjon til å utvikle servicedesign som fag- og tjenesteområde for våre kunder. Dette fordi vi har spisskompetanse og erfaringer med flere relevante metoder og prosesser. Servicedesign er en naturlig utvikling av vårt prosjekttilbud, påpeker Romm.

Ekstremt viktig satsing.
Halogen har i dag syv konsulenter med erfaring med servicedesign.

– Dette er en ekstremt viktig satsing for oss, som vil bety mye for selskapet. Vi har vært ledende innen brukeropplevelse i mange år. Nå ser vi at vi kan bli en stor aktør også innen servicedesign, understreker daglig leder Lillian Olsen.

Nye penner.
Byrået har også ansatt to kommunikasjonseksperter: Kari Breidal har 14 års erfaring som tekstforfatter i reklamebyrå som McCann og DDB, og har lang erfaring fra både analoge og digitale kampanjer. Hun er utdannet ved Westerdals reklameskole, og har blant annet skrevet en barnebok.

Tine Kvisle Sletterød har over 10 års erfaring som journalist fra ulike nett-­ og avisredaksjoner. Sletterød kommer til Halogen fra stillingen som nyhetsjournalist i Drammens Tidende. Hun har utdannelse innen medier, kommunikasjon og journalistikk fra University of Westminster i London, Høyskolen i Oslo og Universitetet i Oslo.

På bildet: Daglig leder i Halogen, Lillian Olsen og Jonathan Romm, nyansatt leder for Avdeling for applikasjoner og servicedesign. Foto: Halogen

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.