Netlife med eget helseteam

Netlife vil gjøre dialogen med helsevesenet lettere med et nyetablert helseteam under ledelse av Eirik Hafver Rønjum.

Netlifes nye helseteam kom på plass i februar og ble fulltallig med fem medarbeidere i april. Teamet skal være rådgivere for helsevesenet innenfor brukerorientering på systemnivå og melder seg gjennom dette på i konkurransen med langt større konsulentmiljøer som typisk innehar Barcode-adresse og dresskode. 

– Resepten i Netlife fra etableringen har vært brukerorientering. I helsevesenet skal vi være litt nennsomme med bruken av det begrepet, for er det noen som er brukerorienterte her i verden, så er det helsearbeidere. Vår vei er brukerorientering på systemnivå. Vi vil bruke resepten vår for å designe og utvikle løsninger som gjør dialogen med helsevesenet enklere, sier helseteamleder Hafver Rønjum

Atypiske for et digitalt designmiljø

Rønjum har selv bakgrunn fra Helsedirektoratet og har jobbet med kunder i helsesektoren i en årrekke. Han mener helsefaglig bakgrunn og forståelse for utfordringene i helsesektoren står overfor er avgjørende for innpass i bransjen. Sånn sett er medlemmene i helseteamet atypiske for et digitalt designmiljø. 

  • Irmelin Bergh er tidligere avdelingssykepleier ved kreftavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og kan skilte med doktorgrad i adferdspsykologi. 
  • Stine Camilla Bjerkestrand kommer fra jobben som leder av redaksjonen for det offentlige nettstedet helsenorge.no i Direktoratet for e-helse og har tidligere vært utviklingsredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hun har mastergrad i innovasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI. 
  • Torstein Norendal har jobber med kunder fra helsesektoren i Netlife i en årrekke. Han har hovedfag statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 
  • Lars Bæk er designer og har jobbet med løsninger for  helsesektoren mens han bodde i New York. Han er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk blokkkjedeteknologi og kunstig intelligens i helsesektoren.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.