Medlemsavgiften for bedriftsmedlemskap i Kreativ Forum beregnes i en andel av selskapets utfakturerte honorarer og provisjoner.

Bedriftsmedlemskap

  • 2,0 promille av selskapets utfakturerte honorarer og mottatte provisjoner
  • Minimum kr 15.000,- pr juridiske enhet. 
  • Avgiften faktureres en gang pr år. Avgiften deles opp i en medlemsavgift og en serviceavgift. Medlemsavgiften utgjør pt kr 5.000. Serviceavgiften utgjør resterende beløp, her kommer mva i tillegg. Beløpet er fradragsberettiget.

Aspirantmedlemskap for start-ups/nyetablerte. Gjelder selskap under 2 år/mindre enn 20 ansatte

  • første driftsår: kr 10.000 eks mva
  • andre driftsår: 20% rabatt på gjeldende priser for bedriftsmedlemskap
Enkeltmedlemskap
  • kr 2.000,- eks mva

Studentmedlemskap

  • kr 250,- eks mva

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.