Anette Skott

Tidslinje

 

 

Anette Skott er involvert i et arbeid:

Suksesskonseptet Stand Out, Go North fortsetter

Arbeid
 

Arbeider

Suksesskonseptet Stand Out, Go North fortsetter

Kunde BI Norwegian Business School
Byrå Los & Co
I samarbeid med The Film Agency Oslo
Lansert November 2018

Det internasjonale reklamekonseptet for BI Norwegian Business Schools videreføres og utvides i år med to nye filmer.