Skyt en resepsjonist

Dinamo for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Statsråd Anundsen maner til forsiktighet

Dinamo for Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap