Kaja Gilje Sekse

Rådgiver / Trigger Oslo

Tidslinje

 

 

Kaja Gilje Sekse er involvert i et arbeid:

Skal vekke følelser for klassisk musikk

Arbeid

Kaja Gilje Sekse er involvert i et arbeid:

Visit Norway med langrennseksperiment

Arbeid

Kaja Gilje Sekse er involvert i et arbeid:

Traff blink med «baklengs sommer»

Arbeid

Kaja Gilje Sekse er involvert i et arbeid:

Ruter lot barna bestemme

Arbeid
Kaja Gilje Sekse ble rådgiver i Trigger Oslo.
 

Arbeider

Ruter ønsker velkommen til Oslo

Kunde Ruter
Byrå SMFB
I samarbeid med Heimlich
Lansert September 2018

Det er ikke lett å være ny i byen. Det vil Ruter gjøre noe med og lanserer en storstilt velkomstkampanje for alle nye passasjerer.

Ruter og SMFB lot folk bestemme sin egen sommerjobb

Kunde Ruter
Byrå SMFB
Lansert September

Hva skjer når det eneste kriteriet for å søke en jobb er et genuint ønske om å glede andre?

Vis mer...