Arbeider av Kristoffer Reppen

Festivalsommer

Per Høj for Sony Ericsson

Utvidet Kildesortering

Per Høj for Oslo kommune - Renovasjonsetaten

Utvidet Kildesortering

Per Høj for Oslo kommune - Renovasjonsetaten

Bokstavdonasjon for organdonasjon

Per Høj for Stiftelsen Organdonasjon

Metall i returpunktet

Per Høj for Oslo Kommune Renovasjonsetaten

Metall i returpunktet

Per Høj for Oslo Kommune Renovasjonsetaten

Global Knives

Per Høj for Global Knives

Under overflaten

Per Høj for Kirkens SOS

Møt Renovasjonslosen

Per Høj for Renovasjonsetaten