Arbeider av Øyvind Waage

Festivalsommer

Per Høj for Sony Ericsson

Er dette kunst?

Per Høj for Høstutstillingen

Utvidet Kildesortering

Per Høj for Oslo kommune - Renovasjonsetaten

Utvidet Kildesortering

Per Høj for Oslo kommune - Renovasjonsetaten

Antirøyk fra Saatchi

Per Høj for Helsedirektoratet

Bokstavdonasjon for organdonasjon

Per Høj for Stiftelsen Organdonasjon

Nytt miljøarbeid fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten Oslo kommune

Den siste olje

Per Høj for Bymiljøetaten i Oslo – Enøk